Programmacommissie

Sven Blom_ZGO2016.jpeg
Sven Blom
Initiatiefnemer
Zaaksystemen in Beeld

Onafhankelijk, maar op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en Zaakgericht Werken in het bijzonder. Sven is betrokken geweest bij verschillende implementatietrajecten van Zaakgericht Werken en kent de organisatorische impact als geef ander. Daarnaast heeft Sven de afgelopen jaren tientallen complexe inkooptrajecten uitgevoerd waardoor hij ook de huidige markt van zaaksystemen volledig kent. De kennis van Sven en KBenP Zaakgericht Werken wordt continu beschikbaar gesteld via www.zaaksystemeninbeeld.nl.

 

Randy Eichorn
Randy Eichorn
Adviseur Dienstverlening
VNG Realisatie

“Mijn passie is digitale dienstverlening. Samen met gemeenten ga ik graag op zoek naar de mogelijkheden om dienstverlening in digitale vorm slim, vernieuwend, betrouwbaar en kostenefficiënt in te richten. Vanuit VNG Realisatie ligt mijn focus op het samen met gemeenten, ketenpartners en marktpartijen ontwikkelen van landelijke beschikbaarheid van intake voorzieningen voor inwoners en ondernemer” 

Randy was hiervoor is als adviseur Informatiemanagement werkzaam bij Berenschot. Binnen het team informatiemanagement richtte hij zich voornamelijk op het digitaliseren van dienstverlening, informatiebeveiliging en het ontwikkelen en inrichten van informatieketens. Hij is gespecialiseerd in optimaliseren van dienstverlening (en achterliggende processen), informatie-architecturen en de implementatie en ontwikkeling van software binnen de publieke sector, waarbij hij stelt dat techniek in dienst moet staan van de mensen die het dagelijks in het werkproces moeten gebruiken.
Hij is gewend om in kennisintensieve en snel veranderende omgevingen slimme, bestendige en onderhoudbare ICT-oplossingen te bedenken en deze in klare taal uit te leggen en te verkopen aan alle gebruikers binnen de organisatie. Dit doet hij door mensen onderling te verbinden, kennis te delen, mensen te motiveren om mee te gaan in diverse oplossingen en soms wel als expert een groep mee te nemen richting een gesteld einddoel. Daarnaast heeft hij voor veel samenwerkingsverbanden van organisaties gewerkt waar Randy met name onderlinge kennis en oplossingen gedeeld heeft bijvoorbeeld op het gebied van zaakgericht werken, papierloos vergaderen en e-formulieren voor gemeentelijke dienstverlening. Deze kennis heeft hij in bijna 10 bij den front- en midoffice leverancier opgedaan als business consultant en projectmanager.

robert400x400.jpg
Robert Jansen
Projectleider Digitaal Zaakgericht Werken
Gemeente Breda

Robert is bij de gemeente Breda werkzaam bij de afdeling Informatie en communicatie, team Generieke Digitale Voorzieningen. Hieronder vallen o.a. Website, E-formulieren, Gegevensmagazijn, Zaaksysteem, Koppelingen, GEO en SharePoint beheer.

Als projectleider is Robert verantwoordelijk voor het invoeren van het nieuwe zaaksysteem van de gemeente Breda, wat de gemeente vooral in staat moet stellen digitaal, klantgericht te werken. Robert denkt in zijn rol als programmacommissie lid van het congres mee vanuit zijn dagelijkse praktijk. En borgt dat er antwoord komt op vragen en uitdagingen die leven in de markt

Jaap van Vliet
Jaap van Vliet
Regisseur Samenwerking
Dimpact

Als regisseur samenwerking is Jaap continu bezig om dienstverlening bij gemeenten naar een hoger niveau te brengen. De focus ligt hierbij op digitalisering. Zijn werkwijze is om succesvolle realisaties bij de ene gemeente te hergebruiken bij de andere gemeente. Hij zit hierbij dicht op het vuur als het gaat om innovatieve projecten.

Vanuit zijn jarenlange ervaring als informatiemanager bij een grote gemeente, en daarvoor in het bedrijfsleven, weet Jaap goed de verbinding te leggen tussen digitalisering en de altijd daarmee gepaard gaande verander-dynamiek in de organisatie.

Zijn passie is om in samenwerking met gemeenten digitaliseringsoplossingen te realiseren. Zijn trots ius om te zien dat hergebruik en opschaling ook daadwerkelijk werkt. “Samen kom je verder” is zijn overtuiging.

Meer sprekers worden geladen