Programmacommissie

theo peters.jpg
Theo Peters
Portfoliomanager GEMMA
VNG Realisatie

Na mijn afstuderen als landmeter aan de HTS te Utrecht heb ik gewerkt bij de Hoogovens in IJmuiden, WING Surveys op St.Maarten (Ned. Antillen) en de gemeente Alkmaar. Ondertussen opleidingen Bedrijfskunde (HTS) en Geografische informatiesystemen (VU/UNIGIS) gevolgd. Bij de gemeente Alkmaar ben ik,  als hoofd van de afdeling GEO-Informatie, verantwoordelijk geweest voor het invoeren van de BAG en een gemeentebreed GIS systeem.

Als hoofd van de afdeling I&A was ik onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van een omgeving voor de digitale dienstverlening, digitaal en zaakgericht werken en een nieuwe desktop als basis voor flexwerken. Sinds 1 november ben ik werkzaam bij VNG Realisatie (voorheen KING) als Productportfoliomanager GEMMA. Het portfolio GEMMA bestaat uit architectuurproducten, informatiemodellen en standaarden (StUF) voor uitwisseling van gegevens.

Daarmee biedt VNG Realisatie ondersteuning voor het inrichten van de gemeentelijke informatievoorziening, uitwisseling van gegevens in de keten en het verbeteren van de interoperabiliteit van systemen. Komend jaar zal er op het gebied van zaakgericht werken veel aandacht uitgaan naar een nieuwe release van de zaak-document services en de verbinding van archivering en zaakgericht werken. Het maken van afspraken met leveranciers en gemeenten over het inbouwen van de standaarden is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook bereiden we het in beheer nemen voor van de producten die binnen operatie NUP zijn ontwikkeld. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten en leveranciers moeten kunnen vertrouwen op het structureel borgen van de afgesproken standaarden.

Sven Blom.jpeg
Sven Blom
Directeur
KBenP Zaakgericht Werken

Onafhankelijk, maar op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. Svens specialiteit ligt op het snijvlak van organisatie en techniek. Hij is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement. Sven heeft kennis en ervaring van complexe inkooptrajecten en kent de huidige markt van zaak- en documentmanagement systemen als geen ander

robert400x400.jpg
Robert Jansen
Projectleider Digitaal Zaakgericht Werken
Gemeente Breda

Robert is bij de gemeente Breda werkzaam bij de afdeling Informatie en communicatie, team Generieke Digitale Voorzieningen. Hieronder vallen o.a. Website, E-formulieren, Gegevensmagazijn, Zaaksysteem, Koppelingen, GEO en SharePoint beheer.

Als projectleider is Robert verantwoordelijk voor het invoeren van het nieuwe zaaksysteem van de gemeente Breda, wat de gemeente vooral in staat moet stellen digitaal, klantgericht te werken. Robert denkt in zijn rol als programmacommissie lid van het congres mee vanuit zijn dagelijkse praktijk. En borgt dat er antwoord komt op vragen en uitdagingen die leven in de markt

Meer sprekers worden geladen