Programma

Opening

Opening door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Otto Thors heet u van harte welkom op het congres Zaakgericht werken voor de Overheid

Interactieve sessie

Connect

Aan de hand van een aantal stellingen zal Sven Blom, autoriteit op het gebied van Zaakgericht Werken, u en de sprekers ook dit jaar weer uitdagen. Sven gaat confrontaties niet snel uit de weg en zal zijn best doen om de onderwerpen die later deze dag in het programma aan bod komen ter discussie te stellen. Het woord is hierbij aan u als deelnemer. Sven daagt het publiek uit om uitleg te geven over de gekozen stellingname. Na deze sessie staat iedereen helemaal op scherp voor het verdere dagprogramma en heeft u een goed beeld over hoe uw visie én organisatie zich verhoud ten opzichte van die van andere deelnemers en sprekers aan het congres.

Keynote

Klaar met de AVG?

Het eerste half jaar heeft voor veel overheden in het teken gestaan van het op tijd klaar zijn voor de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Maar wat is er eigenlijk echt veranderd en hoe zorgt de AVG ook in de toekomst voor een duurzaam andere manier in de omgang met persoonsgegevens? Frank van Vonderen blikt in deze keynote terug en vooruit op wat u moet weten over de huidige privacywetgeving. Bent u klaar met de AVG?

Keynote

Zaakgericht werken: Je zou er een boek over kunnen schrijven

De behandelaar, de manager, de DIM medewerker, de ICTer, de functioneel beheerder, ze beleven het zaakgericht werken vanuit ieders eigen wereldje. Sonja Dijkhuizen, projectleider zaakgericht werken en auteur, heeft ervaren dat het voor hen niet zo gemakkelijk is om het geheel te overzien. Zij heeft haar ervaringen opgeschreven en uitgebracht in boekvorm. Door de praktijk verhalen van een projectleider te delen met het publiek, vanuit ieders gezichtspunt, zorgt ervoor dat er onderling begrip ontstaat en het werkelijke doel, het verbeteren van de dienstverlening, gerealiseerd gaat worden. Tijdens deze Keynote deelt ze deze ervaringen.

Keynote

Zaakjes op orde? The next step: gebruik en adoptie

Hoera, het zaaksysteem is “live” en we werken zaakgericht. Nu is het zaak om gebruik en adoptie te maximaliseren, maar hoe krijgen we de mensen mee? Tijdens de presentatie brengen we de werelden van “gebruikers” en “zaakexperts” beter bij elkaar. Volgens sommige gebruikers laten hun processen zich niet in zaaktypes vangen en leidt zaakgericht werken niet tot voordelen in de praktijk, terwijl veel experts het belang van efficiency & standaardisering, verbeterde dienstverlening en goede archivering benadrukken.

Er zijn veel aanpakken en ideeën om gebruik en adoptie te maximaliseren, maar weinig tot niets is evidence-based. In deze stand up bijdrage onderzoeken we met de deelnemers welke lessen er zijn trekken uit de research van Prosci; de internationale standaard voor change management en passen we die toe op de belemmerende en stimulerende factoren voor adoptie en gebruik. Een actieve deelname is nodig. U krijgt concrete tips om het gebruik te verhogen en tot betere prestaties te komen.

Keynote

Dat ruimt op! Tips voor een overzichtelijke informatiehuishouding

De informatie in uw organisatie op orde, dat wil iedereen. Sterker nog: u bent verplicht dit te doen. Een zaaktypencatalogus is hiervoor de oplossing. Belangrijk is ook dat het afstemmen, vaststellen en implementeren een organisatiebrede aanpak kent. In deze sessie delen wij ervaringen op het gebied van het implementeren van een zaaktypencatalogus. Ook vertellen we hoe u deze kunt koppelen met een zaaksysteem om zo tot een optimale en overzichtelijke informatiehuishouding te komen.

Break-out sessie

iSociaal – persoonlijke en gepersonaliseerde dienstverlening binnen het sociaal Domein

Radicaal anders! Dat is hier echt aan de orde. Met regie-op-eigen-gegevens als basis en een geïntegreerd aanpak van service blue prints geven we dienstverlening in het sociaal domein een andere vorm. De gemeenten Enschede, Deventer, Groningen en Zwolle zijn iSociaal gestart in de overtuiging dat de informatie en dienstverlening binnen het sociaal domein beter kan. Ze ontwikkelen een persoonlijke digitale omgeving van en voor de inwoners, met regie op eigen gegevens. Het geeft gemakkelijk toegang tot algemene voorzieningen en informatie en dienstverlening is op maat door inzet van smart matching. Kom meer te weten over dit innovatieve traject.

Break-out sessie

Een grote stap voorwaarts met documentbeheer in ketens dankzij Blockchain

In deze presentatie wordt gepresenteerd hoe met de principes van Blockchain een fundamenteel andere manier van documentbeheer mogelijk wordt. Deze vorm van gedistribueerd document beheer maakt uitwisseling van documenten binnen ketens en netwerken vele malen efficiënter, transparanter en veiliger, en in sommige situaties zelfs geheel overbodig. In diverse pilots binnen de overheid wordt hiermee geëxperimenteerd, maar de toepassingsmogelijkheden reiken nog veel verder als het roer radicaal wordt omgegooid.

Break-out sessie

Écht aan de slag met de Omgevingswet

De omgevingswet heeft een grote impact op gemeenten, niet in de laatste plaats als het gaat om de digitale Impact. Zaakgericht werken binnen de omgevingswet klinkt interessant, maar de huidige zaaktypecatalogus voorziet hier niet in. De gemeente Zwolle heeft besloten niet af te wachten en is gestart met een pilot. Binnen deze pilot wordt er concreet gekeken naar een manier om de omgevingswet onder te brengen in het Zaaksysteem. Maar volstaat de functionaliteit in de huidige zaaksystemen eigenlijk wel? En waar liggen kansen voor interessante samenwerkingen? GemeenteZwolle neemt je mee in de pilot en ligt de ervaringen toe die de gemeente Zwolle tot nu toe heeft opgedaan.