Privacy statement

Uw e-mailadres

Heliview Holding B.V. en/of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: Heliview) neemt uw e-mailadres op in een gegevensbestand. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van Heliview.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over die onderwerpen waarvoor u heeft aangegeven dat u deze interessant vindt. Daarnaast wordt uw e-mailadres enkel beschikbaar gesteld aan de businesspartners met wie u tijdens een congres of evenement een 1-op-1 gesprek heeft gepland. Heeft u hier bezwaar tegen, neem dan s.v.p. contact met ons op via deelnemers@heliview.nl

U kunt uw eigen gegevens via deze EventManager inzien en zelf wijzigen of verwijderen. Dit doet u door in de EventManager naar Mijn profiel te gaan. U kunt ook hiervoor contact op met de afdeling Deelnemers Delivery & Service via +31 (0)76 548 40 20 of deelnemers@heliview.nl.

Vastleggen en verwerking van overige gegevens

Heliview legt NAW-gegevens en telefoonnummers van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en om een goede uitvoering van haar congressen, studiereizen, round tables en trainingen mogelijk te maken.

Daarnaast worden uw NAW-gegevens verstrekt aan de bij onze congressen en studiereizen betrokken partners in de vorm van een deelnemerslijst. Deze deelnemerslijst bevat niet uw e-mailadres. De partners van onze Round Tables ontvangen een deelnemerslijst voorzien van uw e-mailadres, alleen wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod en/ of aanbiedingen van onze partners kunt u contact opnemen met de afdeling Deelnemersadministratie via +31 (0)76 548 40 20 of deelnemers@heliview.nl.

Gebruik van cookies

Deze congreswebsite van Heliview maakt gebruik van cookies. Lees alles over het gebruik van cookies en privacy op onze websites.
De EventManager van Heliview maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Als u cookies uitzet dan kunt u niet inloggen in de EventManager en dus ook geen gebruik maken van de functionaliteit van de EventManager.

Wijzigingen

Heliview Holding B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Auteur: Heliview Holding B.V. 
Congres: Zaakgericht werken voor de overheid
Laatst bijgewerkt op: 10-03-2017