Samenwerken binnen het zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een grote rol gaan spelen binnen overheidsinstanties en andere document intensieve organisaties. Veel instanties hebben lange doorlooptijden, berusten op inefficiënte bedrijfsvoering en zijn vastgeroest in document georiënteerd werken. Zaakgericht werken legt de nadruk op de zaak door een procesgeoriënteerde manier van werken.

Ketensamenwerking

Zaakgericht werken heeft een grote impact op de organisatie en de manier van werken binnen de organisatie. Het belangrijkste idee achter zaakgericht werken is het loslaten van het standaard documentgericht werken. Dit betekent dat er een nieuwe manier van denken is die aangenomen moet worden. Een zaak heeft niet meer alleen betrekking op één organisatie, maar vaak ook daarbuiten. Dit vraagt om samenwerking in de keten. Cloud toepassingen maken het gemakkelijker om toegang te verlenen tot elkaars informatie.

Uitdagingen en vraagstukken

Tijdens de break-out sessie van iWRITER en Microsoft wordt ingegaan op enkele uitdagingen en vraagstukken rondom het zaakgericht (samen)werken in de Cloud met Office 365. Hoe zorg je als organisatie voor de juiste balans tussen gestructureerd, procesmatig werken en het ongestructureerd, genetwerkt, samenwerken?