Maak Waar!

Hoe gaan we de digitale overheid waarmaken is de vraag die centraal staat in het rapport ‘Maak Waar’ van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Een van de belangrijkste conclusies in het rapport is dat de overheid een andere houding moet gaan aannemen ten opzichte van ICT.

Wat betekenen de snelle technologische ontwikkelingen voor de overheid? Wat kan en moet de overheid doen om ook in de toekomst zijn taken goed uit te voeren? Op 11 november 2016 stelde de Ministerraad de taakopdracht van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid vast. Afgelopen april heeft deze studiegroep het rapport ‘Maak Waar’ uitgebracht.

De studiegroep geeft in het rapport aan dat de digitalisering van de overheid een radicale omkering van houding vereist. ‘de Nederlandse overheid in de wereldwijde digitalisering de afgelopen jaren vele kansen heeft laten liggen waardoor er achterstanden zijn ontstaan. Zolang we daar onze vinger niet achter krijgen, is het koersen op nog verder weg liggende mogelijkheden een ondoordachte vlucht naar voren’ aldus de studiegroep in het ‘Maak Waar’ rapport.

Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren en ook moeten kunnen uitvoeren. Dit vergt meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers. Volgens de studiegroep zal dit de overheid uiteindelijk veel kansen bieden voor betere dienstverlening en een open en transparante overheid.

Bekijk hier het volledige ‘Maak Waar’ rapport.


Zaakgericht werken voor de Overheid Congres

Het Zaakgericht werken voor de Overheid congres gaat in op deze actuele informatie. Door de vele praktijkvoorbeelden, visieverhalen en interactieve sessies zal het een inspirerende dag worden waar u veel kennis zal opdoen en een concreet toekomstbeeld kan vormen.

Meld u daarom vandaag nog aan!