Let's meet on Common Ground

Een term die steeds vaker opduikt binnen de modernisering van de gemeentelijke ICT-systemen; Common Ground. Wat houdt het precies in?
Als gevolg van de snel stijgende stroom aan digitale gegevens, dreigen ICT-systemen vast te lopen. Om deze reden is het nodig om gemeentelijke ICT-systemen grondig onder de loep te nemen en daar waar nodig zelfs op de boel op de schop te nemen. 

Hoe werkt het?
Het verkrijgen van deze gegevens gaat gepaard met een complex systeem van koppelingen. Waardoor het huidige ICT-systeem weinig flexibel is en daarnaast ook nog eens erg kwetsbaar en duur is. Het gevolg van deze inefficiënte manier van werken zorgt er tevens voor dat een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers in het geding komt.
Deze realisatie heeft ervoor gezorgd dat er een stapsgewijze ontwikkeling in gang is gezet voor een nieuwe toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. De door de “Taskforce Samen Organiseren” beweging kreeg de toepasselijke naam Common Ground.

Transparantie
Common Ground, is geïnspireerd op de Estlandse X-road, en biedt naast het feit dat het goedkoper is ook nog eens de ruimte om sneller en makkelijker te innoveren. Common Ground zorgt er tegelijkertijd voor dat gemeenten minder afhankelijk zijn van hun vaste leveranciers en geeft ondernemers en burgers meer en beter inzicht in de manier waarop met hun gegevens omgegaan wordt.

Met deze nieuwe ICT infrastructuur wordt een grote stap gezet naar een transparante overheid - waarbinnen tevens de privacy-regels worden geborgd - en op een snelle en veilige manier gegevens kunnen worden uitgewisseld, zowel intern als extern.

What else is new?
Wat ook nieuw is aan Common Ground is de manier waarop deze wordt vormgegeven. Het is geen van bovenaf opgelegde systeemwijziging, maar een beweging die in samenwerken miet gemeenten werkt aan een stapsgewijze modernisering van de ICT-infrastructuur. De werkwijze biedt ook elke gemeente de kans om op eigen tempo en op eigen voorwaarde de overstap te maken.

Bron: VNG

Congres Zaakgericht werken voor de overheid
Op 25 september zal ook het topic Common Ground onder de loep worden genomen op het congres Zaakgericht werken voor de Overheid! Benieuwd wat er nog meer wordt besproken, bekijk hier de rest van het programma of meld je direct aan.