Dimpact doe je mee lab

Rondetafelsessies / Workshops / Praktijkcases

Dimpact doe je mee lab

Het bruist van ideeën en creativiteit bij de samenwerkende gemeenten. We gaan samen op zoek naar oplossingen voor urgente vraagstukken waar jouw gemeente mee worstelt en wat altijd bijdraagt aan de dienstverlening voor inwoners en bedrijven. Door te leren van elkaar en het netwerk van friskijkers en dwarsdenkers in te zetten kom je verder. In het lab maak je kennis met verschillende innovatie projecten en kom jij erachter hoe je kunt mee doen. Dit doen we door discussies tafels en workshops te organiseren. Ook komen er praktijkcase aan bod tijdens het zaakgericht werken congres.

Rondetafelsessies: 

  1. Inwoner Centraal: Samen organiseren van betere dienstverlening aan de inwoner. 
  2. Toekomst van Zaakgericht Werken: De veranderende rol van Zaaksystemen, in het licht van Common Ground. 
  3. Digitale Identiteit: Uniek en privacyvriendelijk identiteitsplatform IRMA: wat is het en wat kun je ermee?
  4. Informatiegestuurde Gemeente: Datagedreven dienstverlening en bedrijfsvoering: veel potentie, maar hoe krijg je het goed georganiseerd?

Workshops:

  1. Toekomst van Zaakgericht Werken: Zaakgericht Werken en de transitie naar een nieuw gegevenslandschap. 
  2. Informatiegestuurde Gemeente: Kan data analyse op het zaaksysteem ons helpen bij beleidsontwikkeling op het gebied van Ondermijningen? 

Praktijkcases:

  1. Toekomst van Zaakgericht Werken: Omgevingswet - Vooroverleg op een Zaakgerichte manier ingericht.  
  2. Digitale Identiteit: Hoe 8 gemeenten samenwerken aan een oplossing voor het verifiëren van digitale waardepapieren.
Rondetafelsessie Digitale Identiteit

Uniek en privacyvriendelijk identiteitsplatform IRMA: wat is het en wat kun je ermee?

IRMA biedt een oplossing om op een privacyvriendelijke manier in te loggen. Je onthult als gebruiker enkele relevante eigenschappen van jezelf via een app of telefoon. Hierdoor hoef je geen gebruikersprofielen meer aan te maken op allerlei apps en websites. En kun je bijvoorbeeld  gemakkelijk aantonen dat je ouder dan 16 jaar bent. Ontwikkeld door de stichting Privacy by Design heeft de gemeente Nijmegen dit opgepakt en getest. Waaronder recentelijk ook de toepassing om de BRP verstrekking via IRMA mogelijk te maken. Inmiddels zijn meerdere gemeenten zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Martijn van der Linden, businessadviseur, en Bram Withaar, business architect, beiden bij gemeente Nijmegen, gaan graag in gesprek over deze ontwikkeling. En de (landelijke) ambities om het gebruik ervan verder mogelijk te maken.

Rondetafelsessie Informatiegestuurde Gemeente

Datagedreven dienstverlening en bedrijfsvoering: veel potentie, maar hoe krijg je het goed georganiseerd?

Als gemeente wil je snel kunnen inspelen op belangrijke thema’s en bestuurlijke vraagstukken. Je weet inmiddels dat dit minder goed lukt met de bestaande manier van organiseren en technologie. De wendbaarheid is niet hoog genoeg. De belofte van datagedreven werken is wendbaarheid, maar de term ‘data gedreven’ zelf is eerder verwarrend dan versterkend. Benodigde expertise blijkt in de praktijk schaars beschikbaar te zijn. En dan worden we ook nog geconfronteerd met dilemma’s op het gebied van ethiek, privacy en data kwaliteit. Is het allemaal nog behapbaar voor een individuele gemeente?  Jeremy van der Vaart is deze uitdaging bij het samenwerkingsverband Drechtsteden aangegaan, en gaat graag met u in gesprek over de meerwaarde van samen organiseren. Doet u ook mee?

Rondetafelsessie Inwoner Centraal

Samen organiseren van betere dienstverlening aan de inwoner!

Transformatie van gemeentelijke dienstverlening slaagt alleen als we de informatisering inrichten en benaderen vanuit de denk- en leefwereld van de inwoners. 

Het moet anders, stel de inwoner centraal!

 

Rondetafelsessie Toekomst van Zaakgericht Werken

De veranderende rol van Zaaksystemen, in het licht van Common Ground

Past Zaakgerichtwerken nog wel in het concept van een gegevenslandschap met Common Ground architectuur als basis. Welke veranderingen gaan we tegemoet en hoe kunnen we de transitie succesvol realiseren? 

In deze interactieve round table presenteren we de al geconstateerde uitdagingen door de VNG, zoals de ZGW API’s en het recent gestarte initiatief van 8 gemeenten om vorm te geven aan het OpenZaak-concept. En gebruiken we de denkkracht van de deelnemers om hier verdere stappen in te ondernemen, cq andere uitdagingen te identificeren.

Workshop Informatie Gestuurde Gemeente

Kan data analyse op het zaaksysteem ons helpen bij beleidsontwikkeling op het gebied van Ondermijningen?

Als gemeente vergaren we veel data, waarschijnlijk meer dan waar we bewust van zijn. Welke data zouden nuttig kunnen zijn om een maatschappelijk vraagstuk als Ondermijningen meer inzichtelijk te maken? En kunnen data uit het zaaksysteem daar ook een rol bij spelen? Leon Meulemeesters van gemeente Gemert-Bakel en Jan Willem Koppers van gemeente Roermond willen dit graag met u samen verkennen. Doet u mee?

Workshop De Toekomst van Zaakgericht Werken

Zaakgericht werken en de transitie naar een nieuw gegevenslandschap

Met de Common Ground beweging veranderd het informatie- en applicatielandschap voor de overheid. De ZGW API’s zijn essentieel om de zaaksystemen in het nieuwe gegevenslandschap te kunnen laten werken. Zie ook recente VNG berichtgeving

Maar hoe gaan we de transitie doen? 

In deze workshop behandelen we de uitdaging die er is om tot het nieuwe gegevenslandschap te komen. Met als doel om tot een aanvliegroute te komen.

Praktijkcase Toekomst van Zaakgericht Werken

Omgevingswet – Vooroverleg op een Zaakgerichte Manier ingericht

Gemeenten Oost-Gelre en Rotterdam hebben de handen ineen geslagen om de ‘Participatie verplichting’ en het daaruit voortvloeiende vooroverleg op een zaakgerichte manier in te richten, vooruitlopend op de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.. In dit traject is gebruik gemaakt van de laatste landelijke inzichten over de verhouding tussen zaaktypen en producten. Wilt u meer te weten komen, en met name ook meer zien? Kom naar de demonstratie en ga in (voor-) overleg!

Praktijkcase Identiteit - Dimpact doe je mee lab

Hoe 8 gemeenten samenwerken aan een oplossing voor het verifiëren van digitale waardepapieren

Gemeente Haarlem heeft samen met ICTU een eco-systeem ontwikkeld waarmee uittreksels GBA langs digitale weg kunnen worden verstrekt. Gebruikmakend van moderne identiteits- en verificatie technologie. Aanleiding is de wens van de gemeente om de dienstverlening aan haar inwoners te verbeteren (direct verstrekken), in combinatie met het bereiken van een efficientere bedrijfsvoering (vermindering baliebezoeken, ambtelijke handelingen). Daarbij ook de ambitie om gebruik te maken van moderne, innovatieve technologie om zodoende het imago van “de moderne overheid” te versterken.  Het Haarlemse prototype is door een achttal gemeenten (Rotterdam, Enschede, Schiedam, Harderwijk, Hoorn, Duoplus, Bloemendaal / Heemstede, en Haarlem zelf), samen met ICTU, doorontwikkeld tot een productierijpe toepassing welke in het najaar bij vier gemeenten zal worden geimplementeerd.  

Bas de Boer, business adviseur en architect bij gemeente Haarlem, en Frank Lieuwen, projectleider dienstverlening bij gemeente Harderwjk gaan graag met jou in gesprek over deze toepassing. Ontdek hoe ook jouw gemeente mee kan doen.  

Binnenkort meer..